Giải quyết những rào cản của Public Blockchain

TrueChain giải quyết sự mâu thuẫn giữa hiệu quả công việc và tính phi tập trung của Public Blockchain nhờ vào tính chất phân cấp của cơ chế đồng thuận lai PBFT - POW sử dụng công nghệ phân mảnh an toàn.

Bảo đảm tính phi tập trung và sự công bằng

TrueChain đảm bảo tính phi tập trung và sự công bằng cho thế hệ Public blockchain mới bằng cách sử dụng Fruitchain như một Snailchain để thay thế PoW của fPoW của Nakamoto.

Mô hình khuyến khích đồng thuận lai đầu tiên

TrueChain là dự án đầu tiên thiết kế mô hình khuyến khích đồng thuận lai, giúp truyền tải được nhận thức kinh tế vào công nghệ blockchain.

Cơ chế phí gas thấp và ổn định

Phí gas bằng không là không thể đối với bất kỳ Public blockchain nào, mặc dù như vậy, TrueChain vẫn có thể thiết lập cơ chế phí gas thấp và ổn định nhằm tạo điều kiện cho nhiều DApp được phát triển trên mạng lưới.

Cộng đồng phát triền toàn cầu mạnh mẽ

Trong số các Public blockchain thế hệ mới, TrueChain có một cộng đồng phát triển lớn nhất Trung Quốc và tiến bộ nhanh chóng nhất thế giới.

Đa dạng các sản phẩm mã nguồn mở

TrueChain mang đến hàng loạt các sản phẩm có thể hỗ trợ nền tảng Public blockchain đồng thuận lai và giúp chuỗi công nghệ vừa có mã nguồn mở, vừa dễ sử dụng.

Về chúng tôi
TrueChain cam kết mang đến thế hệ cơ sở hạ tầng blockchain tiếp theo. Đây là chuỗi công khai đầu tiên trên thế giới áp dụng công nghệ đồng thuận lai fPow + PBFT và có cộng đồng công nghệ mã nguồn mở toàn cầu mạnh mẽ, cung cấp hỗ trợ chuỗi công cộng cơ bản mang lại độ bảo mật cao và hiệu suất vượt trội cho các ứng dụng phi tập trung (DApp) và các tài sản số trên toàn cầu.

Rất nhiều public chain chỉ dựa trên cơ chế đồng thuận như PoW hoặc PoS, đang gặp phải rào cản lớn về sự hiệu quả. Mặt khác, những chuỗi dPoS hoặc dBFT đã cải thiện được sự hiểu quả nhưng lại gặp phải rào cản về tính phi tập trung. TrueChain sử dụng cơ chế đồng thuận lai gọi là Minerva kết hợp giữa PBFT và fPoW để giải quyết vấn đề lớn nhất cản trở public blockchain: sự mâu thuẫn giữa tính phi tập trung và độ hiệu quả

TrueChain sử dụng PBFT làm chuỗi tốc độ (fast-chain) để xử lý các giao dịch, và các node PoW làm nhiệm vụ giám sát và bầu chọn FBFT. Bên cạnh đó, TrueChain tích hợp thêm công nghệ fruitchain vào giao thức PoW truyền thống, tạo thành fPoW (đóng vai trò là một snailchain) nhằm giúp chuỗi có tính phi tập trung cao và công bằng. TrueChain cũng thiết lập công nghệ phân mảnh (sharding) vào PBFT để tăng giới hạn mở rộng .

TrueChain sử dụng PBFT làm chuỗi tốc độ (fast-chain) để xử lý các giao dịch, và các node PoW làm nhiệm vụ giám sát và bầu chọn FBFT. Bên cạnh đó, TrueChain tích hợp thêm công nghệ fruitchain vào giao thức PoW truyền thống, tạo thành fPoW (đóng vai trò là một snailchain) nhằm giúp chuỗi có tính phi tập trung cao và công bằng. TrueChain cũng thiết lập công nghệ phân mảnh (sharding) vào PBFT để tăng giới hạn mở rộng.

Với vai trò là một nền tảng công nghệ, TrueChain xây dựng một cộng đồng toàn diện nhằm thu hút các nhà phát triển và doanh nhân toàn cầu trở thành một phần của cuộc cách mạng kinh tế phi tập trung. TrueChain không chỉ có một cộng đồng phát triển toàn cầu mà còn có một mạng lưới sản phẩm tiện lợi cho các nhà phát triển. Các sản phẩm mã nguồn mở này sẽ cung cấp các điều kiện thuận lợi nhất cho người dùng.

Đội ngũ của TrueChain đến từ nhiều nơi trên thế giới như Ấn Độ, Mỹ, Trung Quốc, v.v.

Lộ trình phát triển
 • 2017.9 - 2018.10
 • TrueChain’s white paper v1.0 released
 • TrueChain’s PBFT consortium chain released
 • TrueChain technical yellow paper v1.0 released
 • Hybrid consensus mechanism design completed
 • Stellar - smart contract management engine - released and open sourced
 • TrueChain’s engineering roadmap released on github
 • TrueChain Light Wallet released
 • TrueChain’s election system for decentralized nodes released
 • TrueChain has been listed on OKex, ZB, Bithumb, HitBTC and many other major exchanges
 • Globally TrueChain’s token holder exceeds 100k
 • Hybrid consensus framework code open source
 • TrueChain Foundation Board of Directors Elected
 • Hybrid consensus incentives release
 • TrueChain technical yellow paper v2.0 released
 • TrueChain TestNet - BetaNet released
 • TrueChain’s First Blockchain Explorer TrueScan launched
 • Developer platform released
 • >10 Dapps running and testing on TrueChain BetaNet
 • 2018.11 - 2019.12
 • Design PandaST Protocol
 • Implement 3rd-party gas payment agent
 • Main Net Launch
 • Reform gas fee mechanism
 • Reform public chain incentive model
 • Increase and stabilize mining hash power for main net to ensure high-level security
 • >100 Dapps & Asset tokens on TrueChain
 • >10 Million USD asset value issued on TrueChain
 • >500k TRUE token holders globally
 • Add Zero-knowledge Proof and related privacy features
 • 2020 Onwards
 • >1000 Dapps & Asset tokens on TrueChain and keep fast growth
 • >1 Billion USD asset value issued on TrueChain and keep fast growth
 • >1 Million TRUE token holders globally and keep fast growth
 • Decentralized governance
2017.9 - 2018.10
2018.11 - 2019.12
2020 Onwards
Các đối tác
Các nhà đầu tư
EXCHANGES
INTRODUCTION
Loading...